หน้าหลัก   |   ข่าวสารและกิจกรรม   |   ข้อมูลบุคลากร   |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   |   ปฏิทินกิจกรรม   |   จัดการฐานข้อมูล  
 ข้อมูลการตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2564       ข้อมูลประชากร จำนวนเตียง และการปรับลดเงินเดือนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564       ข้อแนะนำเบื้องต้นการใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings       เอกสารประชุมชี้แจงพี่เลี้ยงกองทุน 2 มิถุยายน 2563       แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564       ขอแจ้งการสนับสนุนให้กองทุนท้องถิ่นดำเนินการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)       การยกหนี้ค่าบริการทางการแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) กรณีส่งต่อ อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562       แจ้งการอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563       QOF ปี 2562     
       เมนูหลัก
       ระบบสารสนเทศ
       สถิติประชากรรายเดือน
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข้อแนะนำเบื้องต้นการใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  09-06-2563

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้ตามระบบปฏิบัติการต่างๆ ดังนี้

Android, iOS Apple, for Windows PC, Notebook ดาวน์โหลดตาม link นี้https://zoom.us/support/downloadหรือ เข้าติดตั้งผ่าน Line กลุ่มกองทุนตำบล/LTC จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ Scan QR Code ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าใช้โปรแกรม
          ผู้ควบคุมระบบโปรแกรมจะให้ ID และ Password กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนซึ่งเป็น ID และ Password ชุดเดียวกันสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง โดยจะให้ไว้ในกลุ่ม Line กองทุนตำบล/LTC จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ก่อนเวลา 11.00 น.
          1. เปิดโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
          2. เข้า Join Meeting ป้อนรหัส ID "999 0873 7867" และ Password "276905"
          3. ทดสอบเสียงโดยการ เปิด/ปิด ภาพไมโครโฟนหน้าจอของโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

  
Previous
IEEE/IEE Electronic Library H.W.Wilson ProQuest Dissertation isiknowledge Lexis portal.acm ebook.thailis online.sagepub springerlink
crcnetbase proquest.umi matichonelibrary sciencedirect thailis tdc.thailis netlibrary isiknowledge sage-ereference
Next