หน้าหลัก   |   ข่าวสารและกิจกรรม   |   ข้อมูลบุคลากร   |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   |   ปฏิทินกิจกรรม   |   จัดการฐานข้อมูล  
 *Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2564 ***สำหรับหน่วยบริการ***       โปรแกรม NHSO_UCSearch_Client3 รองรับการ Authen ด้วยบัตร Smart Card & Web service3 (WinXP & Win7)       QOF ปี 2563       ข้อมูลการตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2564       ข้อมูลประชากร จำนวนเตียง และการปรับลดเงินเดือนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564       ข้อแนะนำเบื้องต้นการใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings       เอกสารประชุมชี้แจงพี่เลี้ยงกองทุน 2 มิถุยายน 2563       แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564       ขอแจ้งการสนับสนุนให้กองทุนท้องถิ่นดำเนินการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)       การยกหนี้ค่าบริการทางการแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) กรณีส่งต่อ อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562     
       เมนูหลัก
       ระบบสารสนเทศ
       สถิติประชากรรายเดือน
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข้อมูลประชากร จำนวนเตียง และการปรับลดเงินเดือนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  17-06-2563

ข้อมูลประชากร จำนวนเตียง และการปรับลดเงินเดือนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564


 

1. การตรวจสอบและยืนยันหน่วยบริการ จำนวนเตียง ประชากร 
2. หนังสือการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการปรับลดค่าแรงสำหรับการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติและงบอื่นที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2564ไฟล์ประกอบแยกราย หน่วยบริการ (CUP)

ลำดับ  หน่วยบริการ ไฟล์ประกอบข้อมูลประชากร ไฟล์ประกอบเตียง ไฟล์ประกอบบุคลากร
1 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
2 โรงพยาบาลนามน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
3 โรงพยาบาลกมลาไสย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
4 โรงพยาบาลร่องคำ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
5 โรงพยาบาลเขาวง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
6 โรงพยาบาลยางตลาด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
7 โรงพยาบาลห้วยเม็ก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
8 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
9 โรงพยาบาลคำม่วง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
10 โรงพยาบาลท่าคันโท ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
11 โรงพยาบาลหนองกุงศรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
12 โรงพยาบาลสมเด็จ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
13 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
14 โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
15 โรงพยาบาลนาคู ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
16 โรงพยาบาลฆ้องชัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
17 โรงพยาบาลดอนจาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์
18 โรงพยาบาลสามชัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ขอสิทธิ์

หากมีข้อสงสัยติดต่อกลุ่มงานประกันสุขภาพ โทร 043-815415 ในวันเวลาราชการ

  
Previous
IEEE/IEE Electronic Library H.W.Wilson ProQuest Dissertation isiknowledge Lexis portal.acm ebook.thailis online.sagepub springerlink
crcnetbase proquest.umi matichonelibrary sciencedirect thailis tdc.thailis netlibrary isiknowledge sage-ereference
Next