หน้าหลัก   |   ข่าวสารและกิจกรรม   |   ข้อมูลบุคลากร   |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   |   ปฏิทินกิจกรรม   |   จัดการฐานข้อมูล  
 โปรแกรม E-Form Agent Version 2.0.1       Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX รองรับการต่อ License ปี 2565       แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข       แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข       แบบฟอร์มการรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นการแพ้วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019       *Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2564 ***สำหรับหน่วยบริการ***       โปรแกรม NHSO_UCSearch_Client3 รองรับการ Authen ด้วยบัตร Smart Card & Web service3 (WinXP & Win7)       QOF ปี 2563       ข้อแนะนำเบื้องต้นการใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings       เอกสารประชุมชี้แจงพี่เลี้ยงกองทุน 2 มิถุยายน 2563     
       เมนูหลัก
       ระบบสารสนเทศ
       การรับรองข้อมูลประชากร จำนวนเตียงและการปรับลดค่าแรง
       สถิติประชากรรายเดือน
  การตรวจสอบปีงบประมาณ 2565

     การตรวจสอบข้อมูลการปรับลดค่าแรง จำนวนประชากรและจำนวนเตียง ปีงบประมาณ 2565

หนังสือการตรวจสอบรับรองข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯปีงบประมาณ 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

                  ไฟล์ประกอบแยกราย หน่วยบริการ (CUP)
ลำดับ  หน่วยบริการ ไฟล์ประกอบบุคลากร
1 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ขอสิทธิ์
2 โรงพยาบาลนามน ขอสิทธิ์
3 โรงพยาบาลกมลาไสย ขอสิทธิ์
4 โรงพยาบาลร่องคำ ขอสิทธิ์
5 โรงพยาบาลเขาวง ขอสิทธิ์
6 โรงพยาบาลยางตลาด ขอสิทธิ์
7 โรงพยาบาลห้วยเม็ก ขอสิทธิ์
8 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ขอสิทธิ์
9 โรงพยาบาลคำม่วง ขอสิทธิ์
10 โรงพยาบาลท่าคันโท ขอสิทธิ์
11 โรงพยาบาลหนองกุงศรี ขอสิทธิ์
12 โรงพยาบาลสมเด็จ ขอสิทธิ์
13 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง ขอสิทธิ์
14 โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ ขอสิทธิ์
15 โรงพยาบาลนาคู ขอสิทธิ์
16 โรงพยาบาลฆ้องชัย ขอสิทธิ์
17 โรงพยาบาลดอนจาน ขอสิทธิ์
18 โรงพยาบาลสามชัย ขอสิทธิ์

หากมีข้อสงสัยติดต่อกลุ่มงานประกันสุขภาพ โทร 043-019760 ต่อ 104 ในวันเวลาราชการ

  
Previous
IEEE/IEE Electronic Library H.W.Wilson ProQuest Dissertation isiknowledge Lexis portal.acm ebook.thailis online.sagepub springerlink
crcnetbase proquest.umi matichonelibrary sciencedirect thailis tdc.thailis netlibrary isiknowledge sage-ereference
Next