หน้าหลัก   |   ข่าวสารและกิจกรรม   |   ข้อมูลบุคลากร   |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   |   ปฏิทินกิจกรรม   |   จัดการฐานข้อมูล  
 *Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2564 ***สำหรับหน่วยบริการ***       โปรแกรม NHSO_UCSearch_Client3 รองรับการ Authen ด้วยบัตร Smart Card & Web service3 (WinXP & Win7)       QOF ปี 2563       ข้อมูลการตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2564       ข้อมูลประชากร จำนวนเตียง และการปรับลดเงินเดือนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564       ข้อแนะนำเบื้องต้นการใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings       เอกสารประชุมชี้แจงพี่เลี้ยงกองทุน 2 มิถุยายน 2563       แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564       ขอแจ้งการสนับสนุนให้กองทุนท้องถิ่นดำเนินการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)       การยกหนี้ค่าบริการทางการแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) กรณีส่งต่อ อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562     
       เมนูหลัก
       ระบบสารสนเทศ
       สถิติประชากรรายเดือน
   บุคลากร กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กาฬสินธุ์
นายโชคชัย มงคลสินธุ์
  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
นายณชรต เพชรภูกันดาน
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางนุชจรินทร์ ไชยนัด
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางกฤษณา ศรีนัครินทร์
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางขนิษฐา ผกานนท์
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธารีรัตน์ จันทวัติ
  นักวิชาการเงินและบัญชี
มีข้อมูลทั้งหมด  6  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
  
Previous
IEEE/IEE Electronic Library H.W.Wilson ProQuest Dissertation isiknowledge Lexis portal.acm ebook.thailis online.sagepub springerlink
crcnetbase proquest.umi matichonelibrary sciencedirect thailis tdc.thailis netlibrary isiknowledge sage-ereference
Next